Лични данни

Galia

Име, презиме, фамилия:

Галина Ванева Василева

Настояща месторабота:

Старши учител по биология и химия

Професионална гимназия по електротехника и автоматика, град София

Националност:  Българска

Адрес:  град София

Рождена дата: 2 юли, 1966 г.

Образование: Висше

Заемана длъжност: Преподавател по биология и химия

Педагогически стаж: 19 години

Информация за връзка:

Е-mail: galia_vasileva1@abv.bg