Образование

Образователни институции

ПУ „П. Хилендарски“, ДИУУ, град София

Специалности

Учител по биология, учител по химия

Квалификации

Придобита V квалификационна степен от ДИУУ, град София

Сертификат за правоспособност за преподавател по безопасност на движението