Умения и компетентности

презид-1

Майчин език: български

Други езици: немски език, руски език, английски език

Социални умения и компетентности

Добри комуникативни умения, съпричастност, добра способност да се представят идеи и да се изслушват внимателни идеите на другите, способност да се вземат решения, които включват различни гледни точки, лоялност, организираност, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители.

 Организационни умения и компетентности

Способност за планиране, координиране и контролиране при работа по заложените цели. Способности за определяне и актуализиране на приоритетите. Решаване на задачи в определените за това срокове и с норма на качествено извършена работа. Умения за работа в екип.

Председател на Предметната комисия по природни науки

Председател на МО „Биология и здравно образование“

Председател на комисия по Безопасност на движението

Член на комисията по самооценяване

Член на комисията по празници и ритуали

Ръководител на клуб „Екология“

Участие в работни групи с определена насоченост

Технически умения и компетентности

Съвременни професионални умения, свързани с модерните технологии и практики

Работа с компютър и офис техника

Работа с  MS Office ( Word, Excel, PowerPoint), Internet (Explorer, Firefox…)

Участие в проекти

Работа по проект УСПЕХ  “Да направим училището привлекателно за младите хора“, като ръководител на клуб „Здравословно хранене“
Работа по проект  и спечелено първо място на Първа софийска конференция по безопастност на движението. Поздрав от Президента на Република България.