Философия на преподаване

 Винаги съм вярвала, че да бъдеш учител е призвание, което се състои от огромна доза талант и голяма доза знания и умения за комуникиране.

Винаги съм считала, че учителската професия е една от най-важните и отговорните в едно общество, защото учителят е човекът, който спомага за изграждането на характери.

Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включването на учениците в процеса на учене.

Смятам, че учителя трябва да има повече права при изготвяне на тематичния план по предмета, който преподава, като се съобразява с възможностите на групата.

Целта на образованието е да открива силните страни на ученика, да го стимулира да ги развива и реализира.

Учениците да провеждат обучението си в съвременно обзаведени зали, кабинети и спортни площадки и да се учат от преживяванията и събитията от реалния живот, които са значими за тях.